These photos of the autumn colour were taken as we drove around Lake Muskoka today.